Skip to main content

Algemene voorwaarden

A. van Heek agenturen VOF KvK inschrijvingsnummer 64939618 Enschede (NL) - is aangesloten bij de Metaalunie. Op al onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.