Bio-Orvita Biologische Engerlingen- en Insectenbestrijding
& AgroBac gewasbescherming 

Bio-Orvita voor doeltreffende bestrijding van engerlingen en emelten. 
Agro Bac is het middel voor biologische gewasbescherming tegen schimmels.  

  • herstel van biologisch evenwicht in de bodem; 
  • afname van de insectenpopulatie; 
  • 30 tot 50% toename in plantgewicht;
  • toegenomen wortelgewicht resulteert in een sterkere plant; 
  • hogere weerstand van het gewas;
  • minder kwetsbaar gewas. 

Download hier de flyer over biologische insectenbestrijding & gewasbescherming.